EKMK Liikmemaksu tasumise kord.
Käesoleva dokumendi eesmärgiks on määratleda Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja (EKMK) liikmemaksu tähtajad ja suurused.
1.      Liikmeks astumisel võtab liige endale põhikirjast tuleneva kohustuse tasuda liikmemaksu.
2.      Liikmemaksu suurus ühes aastas on 88 eurot.
3.      Liikmemaksu tasutakse kvartalite kaupa, 22 eurot kvartalis iga kvartali teise kuu 15ndaks kuupäevaks (veebruaris, mais, augustis, novembris).
4.      Liikmeks astumise tasu 16 eurot on ühekordne ja tasutakse liikmeks astumisel koos vastava kvartali liikmemaksuga.
5.      Kui liikmeks astutakse kvartali keskel, arvestatakse selle kvartali liikmemaksu kuupõhiselt (7,33 € / kuu).
6.      Liikmeks astujale väljastatakse liikmetunnistus.
7.      Büroojuhataja väljastab liikmetele iga kvartali teise kuu alguses arved liikmemaksu tasumiseks.
8.      Liikmemaksu võlgnevuse tekkimisel kahe kvartali ulatuses, saadetakse liikmele arve ja teatis summa suuruse kohta ning kirja koopia liikme soovitajatele.
9.      Liikmemaksu võlglastele tuletatakse nende kohustust meelde. Kui võlgnevus on kasvanud suuremaks kui ühe aasta liikmemaks, kustutatakse liige EKMK nimekirjast. Liikmel on kohustus enne nimekirjast kustutamist tasuda tekkinud võlgnevus.
10.  Büroos peetakse kustutatud liikmete kohta nimekirja. Kui EKMK endine liige soovib taas EKMK-ga liituda, tuleb tal eelnevalt tasuda vana võlgnevus, seejärel taastatakse tema liikmestaatus vastavalt EKMK põhikirjale.
11.  Avalduse alusel on võimalik liikmeskonnast välja astuda. Juhul, kui liikmel on tekkinud liikmemaksu tasumisel võlgnevus, on tal kohustus enne nimekirjast kustutamist võlgnevus kustutada.
12.  EKMK juhatus vaatab vähemalt üks kord aastas üle liikmemaksu võlglaste nimekirja.
13.  Liikmemaksu tasumisest on vabastatud ühe aasta kohta:
1)      Juhatuse liikmed juhatuses töötamise aja.
2)      Aukohtu liikmed 2 kvartalit.
3)      Revisjoni komisjoni liikmed 1 kvartal.
Vastu võetud 30.05.2013 EKMK üldkoosolekul.

Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmeks astumise avaldus.